miniatura  

Po blisko trzech miesiącach przerwy w działalności Szkół na terenie całego kraju pierwsi uczniowie
- Oddziałów Przedszkolnych;
- Przedszkoli;
- Klas 1-3;
powrócili do szkoły.

miniatura  

Informacja Wojewody Lubelskiego z 19 maja br. o wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087801.pdf w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) wskazującego ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

miniatura  

Od dnia jutrzejszego 25.05.2020r. (Poniedziałek) wznawiamy działalność i otwieramy Gminną Bibliotekę Publiczną w Firleju.

Zachowując oczywiście wszelkie zasady bezpieczeństwa, zapraszamy do nas zarówno Mieszkanców jak i Gości, Stałych i Nowych czytelników.

miniatura  

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r. Osoby fizyczne ubiegające się o wsparcie powinny złożyć pisemne zgłoszenie lokalizacji do Urzędu Gminy Firlej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.

miniatura  

W akcji #hot16challenge2 Razem pomagamy w zbiórce środków, które w całości zostaną przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem.

Pieniądze można wpłacać pod linkiem: https://www.siepomaga.pl/hot16challenge

sesja r g  

Dnia 29 maja 2020 roku (piątek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

miniatura   Remont świetlicy OSP Nowy Antonin wkroczył w etap pracy. Renowacja możliwa jest dzięki pieniądzom z budżetu funduszu sołeckiego, który mieszkańcy wsi postanowili przeznaczyć na ten cel.

miniatura  

Wszystkich, którzy złożyli wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego realizującego program „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” o usunięcie lub odbiór i utylizację eternitu zawierającego azbest lub są zainteresowani złożeniem takiego wniosku informujemy, że na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl zawarte są  informacje dotyczące realizacji programu.

miniatura  

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Firlej, stypendia szkolne w bieżącym semestrze zostały przyznane w formie świadczenia pieniężnego.

W praktyce oznacza to, że wypłata w/w świadczeń nastąpi w formie przelewu na wskazany przez beneficjentów pomocy rachunki bankowe bez konieczności przedstawiania faktur dokumentujących poniesienie wydatków edukacyjnych.

miniatura  

Informujemy, że od dnia 14.05.2020 zostały wznowione przewozy pasażerskie linii
komunikacyjnych dofinansowanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Poniżej znajdą Państwo listę wszystkich wspomnianych linii komunikacyjnych.