Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”

Miniaturka artykułu Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Firlej zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 11:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju, ul. Kościelna 4.

Spotkanie poprowadzą doradcy energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia programu, rodzaje przedsięwzięć na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z praktycznymi wskazówkami w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na:

  • wymianę źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę okienną i drzwiową,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy zapraszam do uczestnictwa w spotkaniu.

Data dodania: 12.04.2024 13:00

Kategorie: Aktualności, Program Czyste Powietrze