Solidarni z Ukrainą

Bezpłatna pomoc prawna dla obywateli Ukrainy

Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała skoordynowaną bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego. Poniżej zamieszczamy listę osób, wraz z kontaktem, którzy świadczą ww. pomoc.

LISTA OSÓB DO POBRANIA

Ochrona tymczasowa i handel ludźmi

Pomocne linki:

 • Strona KE Information for people fleeing war in Ukraine – dostępna w trzech wersjach
  językowych (po angielsku, rosyjsku i ukraińsku) – źródło informacji dla wszystkich w zakresie
  ochrony tymczasowej, praw i obowiązków z niej wynikających, w formacie FAQ
 • Mapa interaktywna z informacjami o władzach krajowych, opcjami nieodpłatnej podróży,
  informacjami o opiece zdrowotnej itd.
 • Strona KE Migration management: Welcoming refugees from Ukraine – przegląd reakcji
  politycznych na kryzys, w tym platformy solidarności i głównych inicjatyw politycznych
 • Infolinia Europe Direct hotline and queries : 00 800 6 7 8 9 10 11 – obywatele mogą dzwonić
  lub wysyłać zapytania pisemne – we wszystkich językach urzędowych UE oraz ukraińskim i
  rosyjskim

Pomoc jest najważniejsza


11 marca dotarły do nas 2 pralki, 2 suszarki, 2 zmywarki + artykuły chemiczne od firmy Kemos z Czerwonki Gozdów dla Ośrodka GOSiR w Firleju i Świetlicy Wiejskiej OSP w Serocku gdzie przebywają uchodźcy.
W dniu 19 marca miała miejsce ogromna dostawa wędliny, środków higieny, słodyczy, bielizny, wody, warzyw, owoców i nabiału. Podobna dostawa miała miejsce również 25 marca. Oprócz tego nasza gmina otrzymała wiele mniejszych paczek od ludzi z za granicy, którzy chcą wesprzeć w trudnej sytuacji.
W dniu 4 kwietnia anonimowy darczyńcy przekazały 3 lodówko-zamrażarki, kuchenkę i zamrażarkę na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Rozdysponowane zostały na GOSiR Firlej, Ośrodek Caritas ” Dom Zawierzenia” w Firleju oraz Świetlicę Wiejską w Woli Skromowskiej. Nie zatrzymujemy się w pomaganiu.

Wójt Gminy Firlej informuje

od 1 kwietnia 2022 r. planujemy utworzyć w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Firleju naukę w oddziałach przygotowawczych dla uczniów przybywających  z Ukrainy,  którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki w klasach z uczniami polskimi

Nauka w oddziałach przygotowawczych będzie odbywała się w grupach łączonych:

 • klasy I-III  – 20 godzin  tygodniowo ,
 • klasy IV-VI  – 23 godziny tygodniowo,
 • klasy VII-VIII   25 godzin tygodniowo.

w tym nauka języka polskiego będzie odbywała się w wymiarze co najmniej
6 godzin tygodniowo.

Po ukończeniu oddziału przygotowawczego uczniowie otrzymają zaświadczenie ukończenia takiego kształcenia, które nie jest równoważne ze świadectwem ukończenia danej klasy.

Prosimy rodziców/prawnych opiekunów uczniów o podjęcie decyzji do 28 marca 2022 r., czy zapisać ucznia do oddziału przygotowawczego czy nadal uczestniczyć w zdalnym nauczaniu w swojej szkole. Deklarujemy pomoc dla uczniów korzystających ze zdalnego nauczania w doposażenie w sprzęt   komputerowy, jeżeli państwo zgłosicie takie zapotrzebowanie.

Zapisy uczniów do oddziałów przygotowawczych będą odbywać się w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Firleju, ul. Partyzancka 23, w godzinach od 800 do 1400  w dniu 29 i 30 marzec 2022 r.

Звернення голови ґміни Фірлей

 з 1 квітня 2022 року плануємо заснувати в Початкової школі Й. Корчака у Фірлеї, навчання на підготовчих відділеннях для учнів, які приїжджають з України, які не знають польську мову або знають її на рівні, недостатньому для отримання користі від навчання в класах з польськими учнями

Навчання на підготовчих відділеннях відбуватиметься в об’єднаних групах:

• І-ІІІ класи – 20 годин на тиждень,

• IV-VI класи – 23 години на тиждень,

• VII-VIII класи 25 годин на тиждень.

в тому числі вивчення польської відбуватиметься 6 годин на тиждень.

Після закінчення підготовчого класу учні отримають сертифікат про закінчення, який не є еквівалентним сертифікату про закінчення класу.

Просимо батьків/законних опікунів учнів до 28 березня 2022 року прийняти рішення про зарахування учня на підготовче відділення чи продовження дистанційного навчання у своїй школі. Ми заявляємо, що допоможемо учням, які використовують дистанційне навчання  додатковим комп’ютерним обладнанням, якщо ви повідомите про таку потребу.

Зарахування учнів на підготовчі відділення відбуватиметься у секретарі Початкової школи  Й. Корчака в Фірлеї, вул. Партизанська 23, з 8.00 до 14.00 29 та 30 березня 2022 року.

Pomoc uchodźcom przybywającym z Ukrainy

Od 25.02.2022r. Gmina Firlej stała się miejscem pomocy dla Uchodźców z Ukrainy. W związku
z tym w odpowiedzi na pytania mieszkańców i deklaracje chęci pomocy chcemy podzielić się poniższymi informacjami.

Na terenie Gminy Firlej wyznaczone są trzy punkty zbiórki darów dla Uchodźców:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. Choiny 1, 21-136 Firlej;
Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju – ul. Kościelna 4, 21-136 Firlej.
Dom Zawierzenia. Ośrodek Formacyjno – Wypoczynkowy Caritas Archidiecezji Lubelskiej – ul. Choiny 2, 21-136 Firlej ;

Aktualnie najbardziej potrzebujemy:

– środków czystości (preparaty do mycia podłóg, sanitariatów, proszek do prania, płyn do płukania ubrań);
– środki higieniczne (papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, podkłady higieniczne);
– ręczniki kąpielowe (nowe);
– pościel, prześcieradła (nowe);
– bielizna damska, męska, dziecięca (nowe);
– odzież damska, męska, dziecięca (nowe);
– buty damskie, męskie, dziecięce (nowe);
– żywność długoterminowa ( także dedykowana dzieciom);
– woda mineralna.

W związku z pomocą naszej Gminy w przyjmowaniu Uchodźców, zapraszamy do współpracy wolontariuszy, którzy mogliby pełnić dyżury w ośrodku CARITAS w Firleju oraz GOSiR w Firleju
w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Osoby chętne prosimy o kontakt z koordynatorami pod numerami telefonów:

UG Firlej tel. (81) 85 75 041 wew. 10/11

CARITAS tel. 726 133 991

GOSIR tel. 606 320 701

Uchodźców z Ukrainy przyjmować mogą osoby prywatne do miejsc zorganizowanych we własnym zakresie. W takim przypadku ponoszą one odpowiedzialność za finansowanie ich pobytu. W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla osób prywatnych, które goszczą u siebie rodziny ukraińskie. Starostwo i Gminy będą mogły jedynie wesprzeć takie miejsca darami rzeczowymi, produktami żywnościowymi, itp. w miarę posiadanych zasobów pozyskanych ze zbiórek publicznych lub przekazanych przez firmy i instytucje.

W przypadku gdy na teren naszego powiatu trafili Uchodźcy z pominięciem punktów recepcyjnych,
a zorganizowali sobie zakwaterowanie we własnym zakresie, osoby takie należy zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Lubartowie pod numerem telefonu (81) 85 43 312.

Informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej dostępne są pod numerem infolinii Urzędu Do Spraw Cudzoziemców: + 48 477 217 575. Została też uruchomiona strona internetowa  www.ua.gov.pl

Specjalne linie telefoniczne zostały uruchomione też w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim:
+48  692 476 823, +48 692 268 717, +48 883 849 598.
Infolinie są czynne codziennie w godzinach 7:00 – 18:00. Pytania można również przekazać za pośrednictwem formularza kontaktowego, który jest dostępny na stronie internetowej: https://cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl/kontakt

Ulotka informacyjna

Ulotka informacyjna
Information leaflet
Информационная брошюра
Інформаційний листок

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

Ulotka informacyjna dla rodziców/Інформаційний листок для батьків