Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przebudowa drogi gminnej nr 103666L w miejscowości Nowy Antonin

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych.

Całkowita wartość inwestycji: 1 007 297,43zł.

Dofinansowanie: 1 007 297,43zł.

Realizacja rok 2022. Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości Nowy Antonin i Majdan Sobolewski.

Przebudowano drogą gminną nr 103666L o długości 735,50m, klasa techniczna D, nawierzchnia jezdni bitumiczna, pobocza z kruszywa. Wybudowano skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1511L.

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Firleju na
przedszkole

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowita wartość inwestycji: 135 860,87 zł

Dofinansowanie: 135 860,87zł

Realizacja rok 2021. Celem inwestycji jest stworzenie warunków do funkcjonowania oddziałów
przedszkolnych w strukturze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Firleju. Zostaną wykonane
prace budowalne mające na celu dostosowanie pomieszczeń szkoły do przepisów
przeciwpożarowych umożliwiających funkcjonowanie przedszkola.