Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Firleju na
przedszkole

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Całkowita wartość inwestycji: 135 860,87 zł

Dofinansowanie: 135 860,87zł

Realizacja rok 2021. Celem inwestycji jest stworzenie warunków do funkcjonowania oddziałów
przedszkolnych w strukturze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Firleju. Zostaną wykonane
prace budowalne mające na celu dostosowanie pomieszczeń szkoły do przepisów
przeciwpożarowych umożliwiających funkcjonowanie przedszkola.