Władze

Wójt Gminy
Grzegorz Siwek

Sekretarz Gminy
Katarzyna Brzozowska

Skarbnik Gminy
Iwona Wojtak