Władze

Wójt Gminy
mgr Dawid Tarnowski

Zastępca Wójta Gminy
mgr Małgorzata Zagojska

Skarbnik Gminy
mgr Iwona Wojtak