Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Budowa drogi gminnej nr 103658L w miejscowości Czerwonka Gozdów

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji: 1 518 917,01 zł

Dofinansowanie: 759 458,50 zł

Realizacja inwestycji w roku 2022. W ramach zadania wybudowano drogę gminną o nawierzchni bitumicznej. Długość drogi 781m. Wybudowano skrzyżowanie z drogą gminną nr 103658L.
Wybudowanie drogi gminnej zapewniło dostępność komunikacyjną mieszkańcom miejscowości Czerwonka Gozdów.

Budowa drogi gminnej nr 103669L w miejscowości Sobolew Kolonia

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość inwestycji: 371 891,72 zł

Dofinansowanie: 185 945,00zł

Realizacja rok 2021. Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich.
W ramach zadania zostanie wybudowana droga gminna o nawierzchni bitumicznej. Długość drogi
598m. Droga gminna łączy się bezpośrednio z drogą powiatową nr 1529L. Wybudowany ciąg
komunikacyjny będzie stanowił połączenie miejscowości Sobolew Kolonia z siedzibą gminy i powiatu.
Droga zapewni dostępność do terenów usług komercyjnych, usług i zabudowy zagrodowej.