Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Remont drogi gminnej nr 103317 L w miejscowości Serock

Gmina Firlej realizuje zadanie pn.: Remont drogi gminnej nr 103317L w miejscowości Serock. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji wynosi 553 293,51 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszu 276 646,75 zł.

Przedmiotem zadania jest remont drogi gminnej nr 103317L w miejscowości Serock. Długość odcinka 370m. Wyremontowana droga podniesie komfort dojazdu do zabudowy mieszkaniowej i rolniczej w miejscowości Serock.

Budowa drogi gminnej nr 103666 L w miejscowościach Nowy Antonin, Majdan Sobolewski – odcinek II

Gmina Firlej zrealizowała w roku 2023 zadanie pn.: Budowa drogi gminnej nr 103666 L w miejscowościach Nowy Antonin, Majdan Sobolewski – odcinek II.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 128 574,52 zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu 1 064 287,26 zł.

W ramach zadania jest wybudowano drogę gminną nr 103666 L w miejscowościach Nowy Antonin, Majdan Sobolewski. Kilometraż faktyczny od km 0+735,50 do 2+128,70. Długość odcinka 1 393,2m. Droga zapewniła dostępność komunikacyjną do miejscowości Majdan Sobolewski.

Budowa drogi gminnej nr 103658L w miejscowości Czerwonka Gozdów

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość inwestycji: 1 518 917,01 zł

Dofinansowanie: 759 458,50 zł

Realizacja inwestycji w roku 2022. W ramach zadania wybudowano drogę gminną o nawierzchni bitumicznej. Długość drogi 781m. Wybudowano skrzyżowanie z drogą gminną nr 103658L.
Wybudowanie drogi gminnej zapewniło dostępność komunikacyjną mieszkańcom miejscowości Czerwonka Gozdów.

Budowa drogi gminnej nr 103669L w miejscowości Sobolew Kolonia

Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Całkowita wartość inwestycji: 371 891,72 zł

Dofinansowanie: 185 945,00zł

Realizacja rok 2021. Celem inwestycji jest poprawa dostępności komunikacyjnej terenów wiejskich.
W ramach zadania zostanie wybudowana droga gminna o nawierzchni bitumicznej. Długość drogi
598m. Droga gminna łączy się bezpośrednio z drogą powiatową nr 1529L. Wybudowany ciąg
komunikacyjny będzie stanowił połączenie miejscowości Sobolew Kolonia z siedzibą gminy i powiatu.
Droga zapewni dostępność do terenów usług komercyjnych, usług i zabudowy zagrodowej.