Rada Gminy Firlej

Przewodniczący Rady Gminy Firlej

Marian Gajownik

Rada Gminy Firlej

Skład Rady Gminy w kadencji 2024 – 2029

Bicz Marcin – Firlej
Cieniuch Zbigniew Jan – Firlej
Cybul Arkadiusz – Łukówiec, Zagrody Łukówieckie
Gajownik Marian – Nowy Antonin, Stary Antonin
Drzewiecki Sławomir – Wólka Rozwadowska, Bykowszczyzna
Daniewski Karol – Czerwonka Gozdów, Czerwonka Poleśna, Wólka Mieczysławska
Janczara Radosław – Przypisówka
Kruczek Katarzyna – Serock
Obroślak Iwona Renata – Łukówiec, Zagrody Łukówieckie
Pożarowszczyk Arkadiusz – Pożarów, Sułoszyn
Świć Witold – Wola Skromowska
Sternik Piotr –Baran, Kunów
Turmowicz Waldemar Jan – Firlej
Wasilewski Gerard – Sobolew Kolonia, Majdan Sobolewski
Zdunek Janusz – Sobolew

Kierownictwo Rady Gminy
Marian Gajownik – przewodniczący
Sławomir Drzewiecki – zastępca przewodniczącego
Iwona Renata Obroślak – zastępca przewodniczącego
Komisji Rewizyjna:Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
…………………………… – przewodniczący…………………………… – przewodniczący
…………………………… – członek komisji…………………………… – członek komisji
…………………………… – członek komisji…………………………… – członek komisji
Komisja Finansów i Inwestycji:Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:
…………………………… – przewodniczący…………………………… – przewodniczący
…………………………… – członek komisji…………………………… – członek komisji
…………………………… – członek komisji…………………………… – członek komisji
…………………………… – członek komisji…………………………… – członek komisji
Komisja Środowiska i Rolnictwa:
…………………………… – przewodniczący
…………………………… – członek komisji
…………………………… – członek komisji
…………………………… – członek komisji