Ogłoszenie o zwołaniu I sesji IX kadencji Rady Gminy Firlej

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu I sesji IX kadencji Rady Gminy Firlej

Uprzejmie informuję, iż Postanowieniem Nr 221/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad wybranych w głosowaniu w dniu 7 kwietnia 2024 r. działając na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) 

Komisarz Wyborczy w Lublinie

zwołuje I sesję IX kadencji Rady Gminy Firlej

na dzień 6 maja 2024 r. (poniedziałek) na godz. 9:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Wręczenie Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze.
  4. Ślubowanie radnych.
  5. Ślubowanie Wójta Gminy.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
  7. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
  8. Zamknięcie sesji.

Na podstawie § 3 wskazanego wyżej postanowienia do poinformowania o miejscu i terminie obrad został zobligowany wójt upływającej kadencji.

Wójt Gminy Firlej

Grzegorz Siwek

Data dodania: 29.04.2024 10:06

Kategorie: Aktualności