Dostawa materiałów do poprawy jakości dróg gminnych

Gmina Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej informuje, że procedura prowadzonego postępowania odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://firlej.ezamawiajacy.pl

Data dodania: 05.01.2022 13:56

Kategorie: Zamówienia publiczne