miniatura  

W akcji #hot16challenge2 Razem pomagamy w zbiórce środków, które w całości zostaną przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem.

Pieniądze można wpłacać pod linkiem: https://www.siepomaga.pl/hot16challenge

miniatura   Remont świetlicy OSP Nowy Antonin wkroczył w etap pracy. Renowacja możliwa jest dzięki pieniądzom z budżetu funduszu sołeckiego, który mieszkańcy wsi postanowili przeznaczyć na ten cel.

miniatura  

Wszystkich, którzy złożyli wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego realizującego program „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” o usunięcie lub odbiór i utylizację eternitu zawierającego azbest lub są zainteresowani złożeniem takiego wniosku informujemy, że na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl zawarte są  informacje dotyczące realizacji programu.

miniatura  

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Firlej, stypendia szkolne w bieżącym semestrze zostały przyznane w formie świadczenia pieniężnego.

W praktyce oznacza to, że wypłata w/w świadczeń nastąpi w formie przelewu na wskazany przez beneficjentów pomocy rachunki bankowe bez konieczności przedstawiania faktur dokumentujących poniesienie wydatków edukacyjnych.

miniatura  

Informujemy, że od dnia 14.05.2020 zostały wznowione przewozy pasażerskie linii
komunikacyjnych dofinansowanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Poniżej znajdą Państwo listę wszystkich wspomnianych linii komunikacyjnych.

miniatura   W okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 roku, na terenie naszego województwa planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym niżej komunikatem Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

miniatura   Informujemy, że w dniu dzisieszym podpisaliśmy umowę na budowę oczyszczalni ścieków z firmą Instalbud Sp. z.o.o. Ze względu na obecną sytuację i szczególne bezpieczeństwo zainteresowanych, umowa została podpisana elektronicznie.

miniatura   Z okazji Dnia Bibliotekarza życzymy wszystkim Bibliotekarzom niegasnącego entuzjazmu, wytrwałości i kreatywnych działań w propagowaniu czytelnictwa.

miniatura   W związku ze zniesieniem obowiązujących obostrzeń, dotyczących funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie, zarówno dorosłych jak i najmłodszych mieszkańców naszej Gminy, przedszkola i oddziały funkcjonujące we wszystkich placówkach oświatowych, nadal pozostaną zamknięte.