miniatura  

Informuję, że w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Gmina Firlej zamierza przystąpić do ww. programu.

sesja r g  

Dnia 5 grudnia 2019 roku (czwartek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

miniatura   15 grudnia o godzinie 12:00 w parku w centrum Firlej rozpocznie się wyjątkowy Jarmark
Świąteczny.

miniatura   Serdecznie zapraszamy!

miniatura   Dnia 24. listopada, w Sosnowym Uroczysku, odbyła się uroczystość na cześć naszych wspaniałych seniorów z gminy Firlej.