miniatura   Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Lubartowie potwierdziła wystąpienie 31 ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Zakażone zwierzęta - zgodnie z procedurą - zostały uśmiercone, zutylizowane, a gospodarstwo odkażone.

miniatura   W dniu 03.08.2020r. odbyło się spotkanie druhów strażaków OSP Firlej z rodzinami które wzięły udział w licytacji charytatywnej w celu pomocy Filipkowi Bulandzie.

miniatura   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubartowie dostarczyła nam oficjalne informacje odnośnie bieżącej oceny jakości wody w kąpieliskach przy ośrodkach "GOSiR", "Wodnik" oraz "MARTA", na dzień 30.07.2020r. Poniżej załączamy stosowne pisma.

miniatura   Ustawiono znaki informacyjne, znaki zakazu, ostrzegawcze i kierujące na miejsca parkingowe. Wystarczy nieco inicjatywy i można zorganizować wszystko! Od teraz będzie bezpieczniej. Kolejne zmiany w najbliższym czasie.

miniatura   Wszystkie osoby planujące skorzystać z dofinansowania z funduszy europejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r. zachęcamy do zapoznania się z treścią zamieszczonego obok  plakatu.

 

 

Informacja akcyza 2019  

UWAGA ROLNICY !

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

miniatura  

ZAWIADOMIENIE

o terminie wprowadzenia organizacji ruchu

 

             Zawiadamiam, że z dniem 31 lipca 2020 roku zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzeniem znak: 54/35-s/1036541/2020 z dnia 23.07.2020 w ciągu drogi/ulicy – droga gminna nr 103654L ulica Choiny w Firleju, która powinna przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na ulicy Choiny i terenach do niej bezpośrednio przyległych.

 UWAGA:

            Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) jednostka, wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomić organ zarządzający ruchem, właściwego komendanta Policji oraz zarządcę drogi o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Z up. Wójta Gminy

SEKRETARZ

Leszek Banaszewski

 

miniatura   Panie Policjantki, Panowie Policjanci w tym szczególnym dniu „Święta Policji” życzymy Wam wszystkiego co najlepsze! Samych sukcesów w pracy zawodowej a także wytrwałości i powodzenia w codziennej walce o bezpieczeństwo naszych obywateli. Niech trudna i odpowiedzialna służba będzie dla Was zawsze źródłem satysfakcji i zadowolenia, a wszystkim Waszym działaniom oby zawsze towarzyszyła ludzka przychylność i życzliwość. Szczególne podziękowania dla Pracowników dowodzących i służących na terenie Gminy Firlej i sąsiednich gmin - serdecznie dziękujemy!

 

 

miniatura   Informujemy, że w dniu dzisiejszym, przy ulicy Cmentarnej w Firleju nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody. Więcej szczegółów znajdą Państwo na ogłoszeniu.