miniatura  

Informuję,  że pismem z dnia 18 października 2019 r. Nr ONS-HK.721/127/19 w oparciu o sprawozdania z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 15 października 2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie stwierdził, że

WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

Jednocześnie informuję, że woda dostarczana od dnia 18.10.2019 r. z następujących ujęć wody:

  1. Ujęcie „FIRLEJ” – odbiorcom: w m. Firlej i  Osiedla Serock
  2. Ujęcie "SEROCK"  - odbiorcom w miejscowościach: Serock (bez Osiedla), Przypisówka, , Kunów, Nowy Antonin, Stary Antonin, Wola Skromowska, Wólka Rozwadowska, Pożarów, Sułoszyn, Bykowszczyzna, Łukówiec, Zagrody Łukówieckie, Majdan Sobolewski, Sobolew, Sobolew Kolonia, Baran, Wólka Mieczysławska, Czerwonka Poleśna, Czerwonka Gozdów. Woda z ujęcia Serock będzie w okresie przejściowym profilaktycznie chlorowana.  

Wójt Gminy Firlej

mgr Dawid Tarnowski

pdf iconSzczegóły komunikatu

miniatura  

Harmonogram mobilnego punktu dostawy wody na terenie gminy Firlej - 17 października 2019 r.

miniatura   Czy ktoś mnie pokocha? Ja także potrzebuje miłości tak jak Ty. Jeśli miałeś odwagę mnie wyrzucić, miej również odwagę się mną zaopiekować- odwdzięczę się!

miniatura  

Informuję, że prowadzona jest stała dezynfekcja (chlorowanie) wody na ujęciu wody FIRLEJ spowodowana unieruchomieniem ujęć wody w SEROCKU i CZERWONCE GOZDÓW, i koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji sieci wodociągowej zasilanej dotychczas z tych ujęć.

Wójt Gminy Firlej

mgr Dawid Tarnowski

miniatura   Komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia z ujęcia Serock i Czerwonka Gozdów.