miniatura  

Informacja o częściowym przywróceniu handlu na targowisku w Firleju.


pdf icon Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID-19

wojt gminy zawiadomienie  

Uprzejmie informuję, że w związku z epidemią koronawirusa Urząd Gminy Firlej w okresie 30.03 - 3.04.2020r. czynny będzie :

- poniedziałek, środa, czwartek, piątek  w godzinach 7:15 - 14:00,

- wtorek 31.03.2020r. od 7:15 do godz. 15:15.

miniatura  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju informuje, że codziennie w godzinach 7.30 – 19.00 pod numerem telefonu 789 416 579 pracownicy ośrodka pełnią dyżur telefoniczny. Podczas dyżuru można uzyskać niezbędne informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy przez osoby potrzebujące, przebywające w kwarantannie domowej oraz przez pozostałe osoby.

miniatura   Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju informuje, że z uwagi na zagrożenie koronawirusem transport żywności zaplanowany na dzień 13 marca 2020r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 został przesunięty na późniejszy termin.
Osoby, które otrzymały skierowania do Programu , zostaną poinformowane telefonicznie lub listownie o terminie odbioru żywności.
Jednocześnie informujemy, ze OPS nie wydaje już skierowań do w/w Programu.