Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.


W terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 31 stycznia 2023r.


W terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022r. wynosi:
132,00zł * ilość użytków rolnych oraz
48 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Stawka na 1 litr – 1 zł.


Dotacje wypłacane będą w terminach:
3 – 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
2 – 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie;

Dokumenty (wniosek oraz listę załączników) można znaleźć na naszej stronie w plikach do pobrania oraz niżej, lub uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy Firlej.

Procedura zwrotu podatku akcyzowego

Wniosek

Załącznik do wniosku