Ochotnicza Straż Pożarna w Pożarowie

Prezes – Mirosław Trojak

Ochotnicza Straż Pożarna została założona 10.02.1956 r. przez druhów: Mieczysława Szydłowskiego i Stanisława Pożarowszczyka z Łukówca. W 1957 roku została pobudowana przez Straż w Pożarowie drewniana remiza.

Jednostka aktywnie uczestniczyła w gaszeniu dużych pożarów w takich miejscowościach jak : Stalownia k/Serocka, Kock i wielu innych pożarach.

W 1991 roku została wybudowana nowa remiza , której otwarcie dokonano 02.05.1993 r. Wówczas został poświęcony sztandar ufundowany przez p. Andrzeja Ścisła pochodzącego z Pożarowa, a zamieszkałego w Puławach. Jednostka OSP Pożarów liczy obecnie 16 druhów.

Członkowie Zarządu OSP Pożarów

Prezes – Mirosław Trojak
Wiceprezes-naczelnik – Andrzej Czarnecki
Wiceprezes – Wiesław Krasucki
Z-ca naczelnika – Wojciech Mitura
Sekretarz – Jacek Czarnecki
Skarbnik – Roman Och
Gospodarz – Wiesław Krasucki