Jak załatwić sprawę w urzędzie

Urząd Stanu Cywilnego
Dowody osobiste
Ewidencja ludności
Budownictwo i Gospodarka Przestrzenna