Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy Firlej, miejscach zagospodarowania przez podmioty niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Firlej informuje, że:

1. Podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Firlej są:

– EKO-TRANS Sp. z o.o., Samoklęski 28, 21-132 Kamionka,

– P.H.U. EKO-TRANS, Wielkie 90, 21-143 Abramów,

– Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Parkowa 6, 21-100 Lubartów,

– Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o., ul. Cmentarna 93, 21-412 Adamów.

2. Miejscami zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

– Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach, ul. Przemysłowa 35A,
24-200 Bełżyce,

– Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21-100 Lubartów,

– Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski,

– Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Dęblińska 96, 24-110 Puławy.

b) bioodpady stanowiące odpady komunalne:

– Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Dęblińska 96, 24 – 100 Puławy,

– Składowisko Odpadów Królewski Dwór, 21-200 Parczew,

– Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski.

c) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych:

– Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie, Składowisko Odpadów w Rokitnie, 21-100 Lubartów,

– Składowisko Odpadów, Stara Wieś 726/3, 21-010 Łęczna,

– Składowisko Piaski, Lasy ul. Jodłowa, 23-200 Kraśnik.