Informacja dotycząca odpadów z gospodarstw rolnych

Zgodnie z treścią art.3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania,
w tym między innymi;

udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o;

adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Podmioty zbierające odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

ODPADY FOLII ROLNICZEJ I SZNURKA:

  • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC, Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691 122 387 – działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej).
  • Lub–Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502 636 439 – folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych.
  • P.P.H.U „Kornex” Kornelia Mróz, Korzeniów 80, 08-504 Ułęż,tel. 669 105 580, 665 622 822- folie rolnicze, sznurek, opakowaniapo nawozach, worki typu big- bag.

OPONY:

  • Orzeł S.A., ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999
  • Recykl Organizacja Odzysku S.A., ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667 955 230, 667 955 016
  • P.P.H.U „Kornex” Kornelia Mróz, Korzeniów 80, 08-504 Ułęż,tel. 669 105 580, 665 622 822.

Odpady powstające na skutek prowadzonej działalności rolniczej nie są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami. Informujemy, że w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznie odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych.