Zwrot podatku akcyzowego – II termin

Miniaturka artykułu Zwrot podatku akcyzowego – II termin

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2023r. rozpoczyna się II termin naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Do końca miesiąca należy złożyć wniosek wraz z załącznikami w postaci faktur z okresu od 1 lutego 2023r. do 31 lipca 2023r.

W II terminie składania wniosków stawka zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r.
    do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Zasady ustalania średniej rocznej liczby koni w 2023 r.

Rolnicy w 2023 r. zobowiązani są samodzielnie obliczyć liczbę dużych jednostek przeliczeniowych koni w oparciu o współczynniki przeliczeniowe sztuk koni na DJP określone w załączniku do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego.

W przypadku gdy producent rolny ubiega się o zwrot podatku akcyzowego na użytki rolne oraz dodatkowo na konie, świnie, kozy lub owce – powinien złożyć dwa odrębne wnioski.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Druk oświadczenia do pobrania osobiście w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Firlej.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorcy

Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni

Data dodania: 24.07.2023 13:03

Kategorie: Aktualności