Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Miniaturka artykułu Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Informuję, że w dniu 19 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Firlej odbędzie się LXVIII Sesja Rady Gminy Firlej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, wymiaru, zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich. (Załącznik)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Firlej. (Załącznik)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Firlej w 2024r.(Załącznik)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Firlej w 2024 r. (Załącznik)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Załącznik)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok. (Załącznik)
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Firlej 
mgr inż. Radosław Jancza
ra

Data dodania: 12.04.2024 09:38

Kategorie: Aktualności