Projekt „Zanim będę uczniem”

W dniu 30 lipca 2021 r. została podpisana umowa w sprawie realizacji projektu pt. „Zanim będę uczniem” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

Celem projektu jest:

  • Utworzenie od 1 września 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Firleju 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lat, w tym zatrudnienie personelu, zakup wyposażenia, sprzętu multimedialnego oraz zabawek i pomocy dydaktycznych
  • Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Firleju
  • Rozszerzenie w roku szkolnym 2021/2022 oferty oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Firleju o zajęcia dodatkowe:
  • zajęcia taneczne,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia z terapii ręki,
  • zajęcia z programowania.

Całkowita wartość projektu: 650 691,90 zł

Wartość udzielonego wsparcia ze środków Unii Europejskiej: 551 436,90 zł.

Data dodania: 24.09.2021 12:37

Kategorie: Aktualności