Nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miniaturka artykułu Nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju informuje o ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborze wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.Gmina  Firleju złożyła wniosek  o przyznanie środków na realizację ww. Programu. Program będzie realizowany od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.W związku z powyższym ,  po uzyskaniu środków finansowych na realizację, nastąpi kwalifikacja uczestników zainteresowanych uzyskaniem pomocy w postaci usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i spełniających  warunki Programu .

Celem Programu jest poprawa jakości życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i umożliwienie im udziału w życiu społecznym poprzez zapewnienie usług asystenta osobistego.

Program skierowany jest do:

  1. dzieci do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2.  osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  • stopniu znacznym
  • o stopniu umiarkowanym
  • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę  Firlej  środków finansowych na realizację Programu. Pomoc przyznawana  będzie bezpłatnie. Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Firleju, numer telefonu 81 8575539. Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.

Data dodania: 18.10.2021 12:58

Kategorie: Aktualności