Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Zawiadamiam o zwołaniu przez Komisarza Wyborczego w Lublinie Postanowieniem Nr 142/2023 z dnia 7 listopada Sesji Rady Gminy Firlej w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Firlej, której termin wyznaczył na dzień 10 listopada 2023 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Firlej z następującym porządkiem obrad:

1.         Otwarcie sesji.

2.         Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Firlej wybranego w wyborach przedterminowych przeprowadzonych w dniach 22 października 2023 r. i 5 listopada 2023 r.

3.         Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                                             Rady Gminy Firlej

                                                                                                                      mgr inż. Radosław Janczara

Data dodania: 08.11.2023 08:52

Kategorie: Aktualności