Informacja dla właścicieli nieruchomości, którzy prowadzą działalność gospodarczą, w tym także usługi hotelarskie, gospodarstwa agroturystyczne oraz wynajem pokoi gościnnych i domków letniskowych

Wójt Gminy Firlej informuje, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są objęci gminnym systemem gospodarki odpadami prowadzący działalność gospodarczą, do której należy również prowadzenie usług hotelarskich, gospodarstw agroturystycznych oraz wynajem pokoi gościnnych i domków letniskowych zobowiązani są do posiadania aktualnej umowy na obiór odpadów komunalnych.

Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach z 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) właściciele nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 (prowadzonej przez Wójta Gminy Firlej) – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć umowę na wywóz odpadów komunalnych powstających w związku z prowadzeniem działalności z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Firlej to m.in.:

  • P.H.U. EKO-TRANS  Cezary Kubacki Wielkie 90, 21-143 Abramów,
  • EKO-TRANS Sp. z o.o. Samoklęski 28, 21-132 Kamionka,
  • PGKiM w Rykach Sp. z o.o. ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki,
  • Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o. ul. Parkowa 6 , 21-100 Lubartów,
  • Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Spółka z.o.o. ul. Cmentarna 93,

      21-412 Adamów.

Rejestr podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Firlej znajduję się pod adresem:

https://ugfirlej.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&p1=szczegoly&p2=1561960

Data dodania: 29.06.2022 14:00

Kategorie: Aktualności