Debata nad Raportem o stanie gminy

Miniaturka artykułu Debata nad Raportem o stanie gminy

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Firlej

Informuję, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2024 r. poz. 609) został opracowany Raport o stanie Gminy Firlej za 2023 rok
i obejmuje podsumowanie działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych w roku poprzednim.

Raport stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Gminy Firlej w dniu 27 czerwca 2024r.
Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy Gminy Firlej.

Mieszkaniec, który wyrazi wolę zabrania głosu, jest zobowiązany do złożenia
do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej
20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana
sesja Rady Gminy Firlej podczas której zostanie przedstawiony raport o stanie gminy

Firlej, tj. do dnia 26 czerwca (środa) 2024 roku do godz. 1530 w Urzędzie Gminy
(Biuro Obsługi Interesantów) na parterze.

Wzór zgłoszenia wraz z listą poparcia mieszkańców stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Przewodniczący Rady Gminy Firlej
/-/ Marian Gajownik

Pliki do pobrania

Data dodania: 03.06.2024 12:57

Kategorie: Aktualności