Władze Gminy Firlej
wojt Wójt Gminy
mgr inż. Sławomir Cieszko
   
zast m

Zastępca Wójta
mgr Dariusz Firczuk

   
sekretarz Sekretarz Gminy
mgr Leszek Banaszewski
   
skarbnik Skarbnik Gminy
mgr Teresa Ulma
   
  Przewodniczący Rady Gminy

 
 Rada Gminy
1. Cybul Adam – Sułoszyn
2. Fąk Ryszard – Stary Antonin
3. Janczara Jarosław – Przypisówka
4. Kozioł Józef – Wólka Rozwadowska
5. Niedziela Paweł – Wola Skromowska
6. Piwowar Marek – Firlej
7. Popkiewicz Stanisław – Łukówiec
8. Rogalski Dariusz – Firlej
9. Stawinoga Jarosław – Kunów
10. Toboła Adam – Firlej
11. Wasilewski Gerard – Sobolew Kolonia
12. Wójtowicz Szymon – Zagrody Łukówieckie
13. Zagojski Mateusz – Czerwonka Gozdów
14. Zdunek Janusz – Sobolew
15. Zdunek Roman – Serock
   
Kierownictwo Rady Gminy
 - Przewodniczący
oraz  - Zastępcy Przewodniczącego
   
   
Komisje Rady Gminy