Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Dnia 19 października 2023 roku (czwartek) o godz. 9:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu. (Załącznik)

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze gminy Firlej. (Załącznik)

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. (Załącznik)

8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. (Załącznik)

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Firlej
mgr inż. Radosław Janczara

Data dodania: 12.10.2023 15:31

Kategorie: Aktualności