Susza rolnicza 2022

Miniaturka artykułu Susza rolnicza 2022

Wójt Gminy Firlej informuje, że termin na złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy upływa dnia 31 października 2022 roku.

Na podstawie wyników Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) prowadzonego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na obszarze naszej gminy stwierdzono dotychczas zagrożenie dotyczące upraw ujętych w zestawieniu na stronie: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,0608032/

Każdy rolnik, który doznał szkody upraw wymienionych w powyższym wykazie ma możliwość złożenia wniosku o oszacowanie szkód. Wnioski można złożyć jedynie za pośrednictwem aplikacji publicznej „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dostępna jest na stronie https://aplikacje.gov.pl/app/susza. Złożyć go może każdy producent rolny, który:

  • posiada nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • będący mikro, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.
  • posiada profil zaufany;

Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej kolejnych upraw rolnych – do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym, który przekazywany jest do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Więcej informacji na temat pomocy suszowej znajdą Państwo na stronie oficjalnej stronie gov.pl

Profil Zaufany

Profil zaufany założyć można w dowolnym momencie, często bez wychodzenia z domu. Instrukcję założenia PZ (profilu zaufanego) znajdą Państwo na oficjalnej stronie gov.pl/profil-zaufany

Instrukcja złożenia wniosku

Data dodania: 18.10.2022 12:47

Kategorie: Aktualności