Spotkanie w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju

Miniaturka artykułu Spotkanie w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” rozpoczęła prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2023-2029.

W związku z tym zapraszamy na spotkanie podczas którego każdy z obecnych będzie mógł wnieść jakieś opinie oraz sugestie. Spotkanie odbędzie się 14 lipca 2022r o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatu, w którym aktywnie będą uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy. Opinie oraz propozycje działań formułowane przez uczestników takich spotkań będą pomocne w identyfikacji problemów i potrzeb społeczności lokalnych oraz w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029.

Przewidywany plan spotkania:

  1. Co to jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)?;
  2. Możliwe obszary wsparcia inicjatyw lokalnych w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029; 
  3. Analiza SWOT obszaru, na którym planowane jest wdrażanie nowej LSR – wskazanie mocnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans – zajęcia warsztatowe z aktywnym udziałem uczestników spotkania;
  4. Analiza możliwości wdrażania projektów Smart Vilage;
  5. Identyfikacja problemów, które uczestnicy postrzegają w swojej gminie i na obszarze wsparcia LSR – zajęcia warsztatowe z aktywnym udziałem uczestników spotkania;
  6. Propozycje celów i działań rozwiązujących najważniejsze problemy na obszarze gminy/obszaru wsparcia LSR.

JEŚLI CHCESZ MIEĆ WPŁYW

NA TO JAK BĘDZIE SIĘ ŻYŁO W TWOJEJ GMINIE

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

Data dodania: 08.07.2022 07:54

Kategorie: Aktualności