Ranking Gmin Lubelszczyzny

Miniaturka artykułu Ranking Gmin Lubelszczyzny


Pomysłodawcą i organizatorem Rankingu był Związek Gmin Lubelszczyzny. Nad bezstronnością oceny czuwała Kapituła na czele z jej Przewodniczącym prof. Stanisławem Michałowskim. W jej skład weszli również m.in. Wojewoda Lubelski Wojciech Żukowski, Lubelski Kurator Oświaty – Lech Sprawka, a także przedstawiciele mediów: Dziennika Wschodniego, Radia Lublin i Oddziału Lubelskiego TVP3. Uroczysta ogłoszenie wyników odbyło się w grudniu 2006 roku.

Kategorie:

Ocenione gminy podzielone zostały na kategorie:

miasta na prawach powiatu (4 gminy)
gminy miejskie (16)
gminy miejsko-wiejskie (21)
gminy wiejskie (172).

Wskaźniki:

Gminy zostały ocenione na podstawie następujących wskaźników:

średnia dochodów własnych na jednego mieszkańca w latach 2003-2005,
suma wydatków majątkowych inwestycyjnych na jednego mieszkańca 2003-2005,
pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne na jednego mieszkańca 2003-2006 (ZPORR, SAPARD, ISPA, PHARE, INTERREG, PAOW, Kontrakt Wojewódzki),
gotowość inwestycyjna 2004-2006 (projekty do ZPORR),
suma wydatków: transport na jednego mieszkańca 2003-2005,
suma wydatków: ochrona środowiska na jednego mieszkańca 2003-2005,
zdolność inwestycyjna (dochody-wydatki bieżące do dochodów ogółem) 2003-2005,
wyniki testu szóstoklasistów (2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006),
wyniki testu gimnazjalistów (2004/2005 2005/2006).

Wyniki:

WŚRÓD LAURATÓW RANKINGU NA PODIUM ZNLAZŁA SIĘ RÓWNIEŻ GMINA FIRLEJ, KTÓRA W KATEGORII GMIN WIEJSKICH ZAJĘŁA III MIEJSCE.
Terespol (I miejsce)
Biszcza (II miejsce)
Sawin (II miejsce)
Siennica Różana (III miejsce)
Firlej (III miejsce)

Wszystkie wyróżnione gminy otrzymały tytuł: „NAJLEPSZA GMINA LUBELSZCZYZNY 2006”.
Dyplom i statuetkę dla gminy Firlej odebrał Sławomir Cieszko – Wójt Gminy.

Data dodania: 16.03.2018 12:10

Kategorie: Nagrody