Projekt „Zanim będę uczniem” – plac zabaw

W ramach realizacji projektu „Zanim będę uczniem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna został zaprojektowany i wybudowany plac zabaw, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw zorganizowanego przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Firleju w roku 2020 ze środków finansowych funduszu sołeckiego miejscowości Firlej.

W wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia infrastruktura istniejącego już placu zabaw została powiększona o dodatkowe 16 urządzeń. Koszt zadania – 71 378,37 zł przy całkowitym finansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data dodania: 01.12.2021 10:30

Kategorie: Aktualności