Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miniaturka artykułu Nabór do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju informuje o ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Gmina Firlej złożyła wniosek o środki finansowe na realizację ww. Programu. Program będzie realizowany od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Zadanie adresowane jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do stopnia znacznego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej  będzie  bezpłatna. Kwalifikacja osób do Programu nastąpi po uzyskaniu przez gminę Firlej środków finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Firleju, numer telefonu 81 8575539. Uzyskanie wsparcia będzie możliwe jedynie po uzyskaniu przez Gminę Firlej  środków finansowych na realizację Programu. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.

Data dodania: 18.10.2021 13:40

Kategorie: Aktualności