Ogólnopolski konkurs  filmowy dla Młodzieży „Moja Wizja Zero”

Miniaturka artykułu Ogólnopolski konkurs  filmowy dla Młodzieży „Moja Wizja Zero”

Konkurs skierowany jest do osób w wieku 13-21 lat – uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym.

Zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu (od 30 s. do 2 min.) na temat kampanii Wizji Zero i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym. Zgłaszając film należy go zapisać w pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4. Jakość i format pliku powinien umożliwiać odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych i przenośnych (tablety, smartphony, SmartTV, itp.) Zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 31.10.2022r. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: wizjazero@krus.gov.pl . Laureaci konkursu uhonorowani zostaną atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i pieniężnymi. Szczegóły dotyczące kampanii promocyjnej dostępne są na stronie: www.krus.gov.pl w zakładce Moja Wizja Zero.

Więcej w Regulaminie dostępnym na stronie www.krus.gov.pl w zakładce Moja Wizja Zero.

Data dodania: 14.07.2022 12:40

Kategorie: Aktualności