Ogłoszenie o zwołaniu sesji

 

Dnia 24 września 2021 roku (piątek) o godz.900 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Firlej dróg w ciągu drogi ekspresowej S 19 po wybudowaniu ich przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania tymi drogami. (uchwała)(załączniki)
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Firlej na lata 2021-2032”. (uchwała)(załącznik)
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Firlej”. (uchwała)
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu. (uchwała)
Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku. (załącznik)
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (uchwała)
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Zakończenie obrad.

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara

Data dodania: 15.09.2021 10:14

Kategorie: Aktualności