Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu Sesji

Dnia 24 czerwca 2022 roku (piątek) o godz.9:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1.         Otwarcie obrad.
2.         Przyjęcie porządku obrad.
3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.         Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5.         Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
6.         Raport o stanie Gminy Firlej za rok 2021:
            a) debata nad raportem,
            b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Firlej za 2021 rok. (załącznik)
7.         Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. (załącznik)
8.         Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Firlej z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. (załącznik)
9.         Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie gminy Firlej do kategorii dróg gminnych. (załącznik)(załącznik)
10.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli przyjęcia darowizny od Powiatu Lubartowskiego. (załącznik)
11.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/218/2022 Rady Gminy Firlej z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu. (załącznik)
12.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (załącznik)
13.       Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14.       Zakończenie obrad.

 Przewodniczący 
Rady Gminy Firlej

                                                                                                                   mgr. inż. Radosław Janczara

Data dodania: 14.06.2022 14:13

Kategorie: Aktualności