Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu sesji

Dnia 28 stycznia 2022 roku (piątek) o godz. 14:30 w budynku Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
6. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Gminy za 2021 rok oraz przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2022 rok.
7. Złożenie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy za 2021 rok oraz przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Firleju. (załącznik)
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (załącznik)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (załącznik)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Firlej. (załącznik)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (załącznik)
13. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14. Zakończenie obrad.

      

                                                                                      Przewodniczący 
Rady Gminy Firlej

                                                                                                                   Radosław Janczara

Data dodania: 19.01.2022 14:00

Kategorie: Aktualności