Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnej Sesji

Miniaturka artykułu Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnej Sesji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024, poz. 609) zwołuję na wniosek Wójta Gminy Firlej Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Firlej na dzień 13.05.2024 roku (poniedziałek) o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Firlej z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. (Załącznik)

3.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (Załącznik)

4.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów i Inwestycji. (Załącznik)

5.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. (Załącznik)

6.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Środowiska i Rolnictwa. (Załącznik)

7.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Gminy Firlej

Marian Gajownik

Stosownie do art. 24 i art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609) zaproszenie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy zawodowej, w celu wzięcia udziału w obradach RADY GMINY, jeżeli radny/a/ pozostaje w stosunku pracy.

Data dodania: 08.05.2024 14:14

Kategorie: Aktualności