Informacja – praca zdalna w urzędzie

Miniaturka artykułu Informacja – praca zdalna w urzędzie

Zarządzeniem Wójta Gminy Firlej, wydanym w oparciu  o ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  oraz  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono pracę zdalną w Urzędzie Gminy Firlej. Jest to związane
z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2 oraz zminimalizowania zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Pracownicy Urzędu Gminy Firlej będą wykonywali pracę zdalną według ustalonego harmonogramu.

    Nie wpłynie to w istotny sposób na ograniczenie w załatwianiu interesantów oraz ich spraw. Tak jak do tej pory czynny będzie Punkt Obsługi Interesantów na parterze budynku Urzędu Gminy Firlej. Nie ulegają zmianie dni ani godziny pracy Urzędu.

    Prosimy Mieszkańców o zrozumienie tej sytuacji i zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z Urzędem.

Data dodania: 21.01.2022 15:17

Kategorie: Aktualności