Informacja dla rolników

Zgodnie z przepisem art. 64 ust 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 6 stycznia 2024 roku. należy uzupełnić  w aplikacji IRZplus w przypadku gatunku bydło, owce i kozy – ,,opis systemu utrzymywania bydła, owiec i kóz w siedzibie stada ’’oraz w przypadku gatunku świnie – świń ,, opis modelu produkcji oraz systemu utrzymania świń w siedzibie stada” .                              

ARiMR przypomina, że w przypadku składania wniosku o przyznanie płatności w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023 – 2027 uzupełnienie powyższych danych jest warunkiem niezbędnym do przyznania płatności – komunikat tej treści dostają rolnicy na IRZplus, aby go przeczytać należy checkbox Komunikaty.   

Uzupełnienia informacji ,, opis systemu utrzymywania bydła, owiec i kóz w siedzibie stada” oraz w przypadku gatunku świnie – ,, opis modelu produkcji oraz systemu utrzymywania świń w siedzibie stada” w komputerowej bazie danych prowadzonej przez ARiMR można dokonać na dwa sposoby:

  1. W domu przez aplikację IRZ plus składając dokument Zgłoszenia działalności z zaznaczonym celem: ,, zgłoszenia zmiana danych” ( w podręczniku użytkownika aplikacji IRZplus dostępnym w witrynie ARiMR  pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/70fa499d-653b-448b-b0a2-62b9c98f1f98, w rozdziale 5. 1. 1. Zgłoszenie działalności, opisano sposób uzupełnienia informacji o systemie utrzymania bydła, owiec, kóz i świń );

lub

  1. Samodzielnie przy komputerze w biurze ARiMR w Lubartowie, po uprzednim zabraniu ze sobą  loginu oraz hasła do aplikacji IRZplus w celu ułatwienia pracy.

Data dodania: 07.12.2023 12:48

Kategorie: Aktualności