Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Miniaturka artykułu Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Zasady przyznawania dodatku

Dodatek dla gospodarstw  domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe , kominek, koza , ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków , o której mowa w art. 27 a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ( Dz.U. z 2022r. poz. 438, 1561 i 1576) do dnia 11 sierpnia 2022r. albo po tym dniu-  w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków , o których mowa w art. 27 g ust. 1 tej ustawy.

Wysokość przysługujących dodatków:

  • 3000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 1000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilany drewnem kawałkowym,
  • 2000 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł zasilany olejem grzewczym,
  • 500 zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany wyłącznie skroplonym gazem LPG.

Wnioski o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w formie papierowej  można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Firleju ul. Partyzancka 21, 21-136 Firlej.

Jeśli podczas weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego, może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy.

Tak jak ma to miejsce w przypadku dodatku węglowego, nowe dodatki dla gospodarstw domowych przysługują na jeden adres (jeden dodatek na jeden adres niezależnie od liczby gospodarstw domowych) .

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, które uzyskały dodatek węglowy a także jeżeli został złożony wniosek o wypłatę tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w formie papierowej  można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Firleju ul. Partyzancka 21, 21-136 Firlej.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (adres na ePUAP: /opsfirlej/SkrytkaESP). Wówczas należy opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych można składać do 30 listopada 2022 r.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłacany będzie w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Data dodania: 17.10.2022 10:18

Kategorie: Aktualności