Program Współpracy Gminy Firlej z organizacjami pozarządowymi

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Wójta w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Firlej w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Firlej z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok wraz z Rocznym Programem Współpracy Gminy Firlej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2023 r.

>>> ZARZĄDZENIE ORAZ PROGRAM <<<

Data dodania: 16.09.2022 11:20

Kategorie: Aktualności