Zwrot podatku akcyzowego w roku 2023

Miniaturka artykułu Zwrot podatku akcyzowego w roku 2023

Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT:
w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.


Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi: 132,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Dotacje będą wypłacane w terminach:
3 – 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 – 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

na numer rachunku bankowego podany na złożonym wniosku.

Data dodania: 16.01.2023 10:49

Kategorie: Aktualności