Złota Setka Samorządów

Miniaturka artykułu Złota Setka Samorządów

5 lipca 2005 roku na zamku Królewskim w Warszawie odbyło się spotkanie Złotej Setki Samorządów. Wśród wyróżnionych znalazła się również Gmina Firlej.

Ranking przygotowało Centrum Badań Regionalnych. Prace Centrum zmierzały do wyselekcjonowania spośród wszystkich gmin i miast (ok. 2500) pierwszych stu, gdzie dokonano największych inwestycji w okresie ostatnich trzech lat (w przeliczeniu na jednego mieszkańca). Organizatorzy uwzględnili w tych obliczeniach również inwestycje pozabudżetowe, głównie dokonywane przez spółki, będące własnością gminy. Kryterium był także wysiłek inwestycyjny – ujęta w rankingu gmina musiała wydać na inwestycje co najmniej 30 % swoich trzyletnich dochodów. Sprawdzono także dyscyplinę finansową – deficyt lub nadwyżka gminnego budżetu nie mogły przekraczać w czasie monitorowanych trzech lat 25%.
Gmina Firlej uplasowała się w rankingu na bardzo wysokim 72 miejscu. W przeliczeniu na mieszkańca Firlej zainwestował w ostatnich trzech latach 1684 zł. Szczególnie imponujący jest wynik finansowy osiągnięty w 2004 roku. Wydatki inwestycyjne w zł na jednego mieszkańca wyniosły 788 zł. (Powiat lubartowski 310 zł, woj. lubelskie 257 zł, Polska 319 zł). Procent dochodów zainwestowanych przez gminę 42,8 (powiat lubartowski 20,9; woj. lubelskie 15,8; Polska 16,9).

Dyplom uznania z rąk Donalda Tuska – Vice Marszałka Sejmu odebrał Sławomir Cieszko Wójt Gminy Firlej.

Data dodania: 16.03.2018 12:14

Kategorie: Nagrody