Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Miniaturka artykułu Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Informuję, że w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Firlej odbędzie się LXV Sesja Rady Gminy Firlej.

Proponowany porządek obrad:

1.         Otwarcie sesji.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.         Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5.         Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Firlej na rok 2024. (Załącznik) (Załącznik1)

6.         Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. (Załącznik)

7.         Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Firleju jako trwałemu zarządcy na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat, części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 2.2270 o pow. 11,6150 ha położonej w miejscowości Firlej, Gmina Firlej, stanowiącej własność Gminy Firlej. (Załącznik)

8.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z teren Gminy Firlej. (Załącznik)

9.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

11.       Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. (Załącznik)

12.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. (Załącznik)

13.       Wolne wnioski.

14.       Zamknięcie obrad sesji.

                Przewodniczący

                                                                                                                            Rady Gminy Firlej

                                                                                                                     mgr inż. Radosław Janczara

Data dodania: 20.12.2023 13:14

Kategorie: Aktualności