Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Miniaturka artykułu Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Informuję, że w dniu 17 lipca 2024 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Firlej odbędzie się V Sesja Rady Gminy Firlej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Firlej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na trenie Gminy Firlej polegających a budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Gminy Firlej
Marian Gajownik

Pliki do pobrania

Data dodania: 09.07.2024 15:27

Kategorie: Aktualności