Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Miniaturka artykułu Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Informuję, że w dniu 28 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Firlej odbędzie się III Sesja Rady Gminy Firlej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji: Nr I/2024 z dnia 6 maja 2024 r. Nr II/2024 z dnia 13 maja 2024 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Firlej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoża piasku w Bykowszczyźnie w Gminie Firlej.(załącznik)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej linii komunikacyjnej „Nowy Antonin-Przypisówka i-Lubartów”. (załącznik)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Firlej. (załącznik)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (załącznik)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok. (załącznik)
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.
Pliki do pobrania

Data dodania: 22.05.2024 13:41

Kategorie: Aktualności