Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Miniaturka artykułu Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Informuję, że w dniu 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Firlej odbędzie się LXVI Sesja Rady Gminy Firlej.

Proponowany porządek obrad:

1.         Otwarcie sesji.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.         Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5.         Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu lubartowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

6.         Złożenie sprawozdania z działalności Rady Gminy za 2023 rok oraz przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2024 rok.

7.         Złożenie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy za 2023 rok oraz przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy na 2024 rok.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.(Załącznik)

9.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.(Załącznik)

10.       Wolne wnioski.

11.       Zamknięcie obrad sesji.

                Przewodniczący

Rady Gminy Firlej

 mgr inż. Radosław Janczara

Data dodania: 22.01.2024 14:16

Kategorie: Aktualności