Zawiadomienie o zebraniu wiejskim celem dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Wólka Rozwadowska

Miniaturka artykułu Zawiadomienie o zebraniu wiejskim celem dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Wólka Rozwadowska

Informuję mieszkańców Sołectwa Wólka Rozwadowska, że w dniu 19 czerwca 2024r. o godz. 17:00, u Sołtysa Sołectwa Wólka Rozwadowska odbędzie się zebranie wiejskie, poświęcone wyborom Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wólka Rozwadowska.

W przypadku braku quorum (1/5 uprawnionych) w pierwszym terminie, zebranie wiejskie odbędzie się w drugim terminie – 30 min po pierwszym terminie w tym samym lokalu.

Porządek zebrania Wiejskiego Sołectwa Wólka Rozwadowska I termin :

 1. Otwarcie zebrania wiejskiego przez Wójta Gminy Firlej;
 2. Stwierdzenie quorum /w przypadku nie stwierdzenia quorum w I terminie, przechodzimy do pkt 7/;
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania;
 4. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa;
 5. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej;
 6. Wolne wnioski;
 7. Zamknięcie zebrania wiejskiego;

Porządek zebrania Wiejskiego Sołectwa Wólka Rozwadowska II termin / 30 min po I terminie /:

 1. Otwarcie zebrania wiejskiego przez Wójta Gminy Firlej;
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania;
 3. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa;
 4. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej;
 5. Wolne wnioski;
 6. Zamknięcie zebrania wiejskiego;

Wójt Gminy Firlej

Grzegorz Siwek

treść zawiadomienia

Data dodania: 11.06.2024 15:08

Kategorie: Aktualności