Zawiadomienie o zebraniu wiejskim celem dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Czerwonka Poleśna

Miniaturka artykułu Zawiadomienie o zebraniu wiejskim celem dokonania wyboru Sołtysa Sołectwa Czerwonka Poleśna

Informuję mieszkańców Sołectwa Czerwonka Poleśna, że w dniu 3 lipca 2024 r. o godz. 16:00 u Sołtysa Sołectwa Czerwonka Poleśna, odbędzie się zebranie wiejskie, poświęcone wyborom Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czerwonka Poleśna.

W przypadku braku quorum (1/5 uprawnionych) w pierwszym terminie, zebranie wiejskie odbędzie się w drugim terminie – 30 min po pierwszym terminie w tym samym lokalu.

Porządek zebrania Wiejskiego Sołectwa Czerwonka Poleśna I termin :

 1. Otwarcie zebrania wiejskiego przez Wójta Gminy Firlej;
 2. Stwierdzenie quorum /w przypadku nie stwierdzenia quorum w I terminie, przechodzimy do pkt 7/;
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania;
 4. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa;
 5. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej;
 6. Wolne wnioski;
 7. Zamknięcie zebrania wiejskiego;

Porządek zebrania Wiejskiego Sołectwa Czerwonka Poleśna II termin / 30 min po I terminie /:

 1. Otwarcie zebrania wiejskiego przez Wójta Gminy Firlej;
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania;
 3. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa;
 4. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej;
 5. Wolne wnioski;
 6. Zamknięcie zebrania wiejskiego;

Wójt Gminy Firlej

Grzegorz Siwek

treść zarządzenia

Data dodania: 24.06.2024 14:34

Kategorie: Aktualności