Zaproszenie UTW

Miniaturka artykułu Zaproszenie UTW

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Firleju zaprasza wszystkie osoby, które zainteresowane są członkostwem w Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Spotkanie UTW odbędzie się 12 czerwca 2024 r. o godz. 16:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju, ul. Kościelna 4.

Słuchaczem UTW może zostać osoba fizyczna, która:

  1. posiada status emeryta, rencisty lub otrzymuje świadczenie przedemerytalne,
  2. pragnie pogłębić swoją wiedzę, zdobyć nowe umiejętności i doskonalić już posiadane,
  3. chce nawiązać nowe, ciekawe znajomości z osobami o podobnych zainteresowaniach,
  4. pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Uniwersytetu

Uniwersytet działa na podstawie Statutu UTW w Firleju. Członkowie Stowarzyszenia odpowiedzialni są za jego sprawne funkcjonowanie oraz dobrą atmosferę podczas spotkań. Zobowiązani są również do aktywnego uczestnictwa w realizacji programu, dbania o godne i dobre imię Uniwersytetu.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zapisów!

Data dodania: 07.06.2024 15:00

Kategorie: #aktywnyfirlej, Aktualności