Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”

Miniaturka artykułu Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Firlej zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 5 października 2023 r. (czwartek) o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Firlej.

Spotkanie poprowadzą doradcy energetyczni Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia programu, rodzaje przedsięwzięć, sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z praktycznymi wskazówkami w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na:

  • wymianę źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę okienną i drzwiową,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy zapraszam do uczestnictwa w spotkaniu.

Data dodania: 26.09.2023 14:49

Kategorie: Aktualności, Program Czyste Powietrze