Wotum Zaufania i Absolutorium dla Wójta Gminy Firlej

Miniaturka artykułu Wotum Zaufania i Absolutorium dla Wójta Gminy Firlej

Podczas IV Sesji Rady Gminy Firlej w dniu 27 czerwca 2024 r. Radni obecni na sesji jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Firlej Grzegorzowi Siwkowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Jest to jedno z najważniejszych głosowań, ponieważ jest sygnałem akceptacji podejmowanych działań i zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Gminy.

Absolutorium udzielone jednogłośnie to wyraz bardzo dobrej współpracy Wójta z Radą Gminy, Sołtysami, dyrektorami jednostek podległych Gminie oraz Mieszkańcami.

Data dodania: 28.06.2024 14:25

Kategorie: Aktualności